Vrijwilliger in de palliatieve thuiszorg - Vrijwilliger in het Infopunt Levenseinde - Vrijwilliger wordenGetuigenissen

Vrijwilliger in de palliatieve thuiszorg

Als vrijwilliger wordt u ingeschakeld en ook verder begeleid door de palliatief deskundig verpleegkundige. Zij bekijkt samen met u en met patiënt en familie wat precies de vraag is.

Meestal gaat het 'gewoon' over 'er zijn'een luisterend oor bieden voor vragen en bekommernissen, samen met de patiënt een ontspannende activiteit doen,... Soms is de vrijwilliger er vooral ter ondersteuning van de familie, zodat die even weg kan om boodschappen te doen of om zelf op adem te komen. Uitzonderlijk kan aan de vrijwilliger gevraagd worden om een patiënt te vervoeren of een kleine boodschap of huishoudelijk werkje te doen.

De vrijwilliger komt dus zeker niet in de plaats van de thuiszorg of de thuishulp. Ook de zorgtaken beperken zich tot die dingen die ook de familie nog zelf doet. Bijvoorbeeld helpen rechtstaan, herpositioneren of assisteren bij toiletbezoek. Een vrijwilliger doet ook enkel die dingen waar hij zich zelf goed bij voelt. 

Als vrijwilliger werken is niet vrijblijvend. Het vereist beschikbaarheid, inzet en motivatie. Werken in de palliatieve zorg betekent ook geconfronteerd worden met lijden, sterven en afscheid nemen. En dat is niet iedereen gegeven. Het kan emotioneel behoorlijk belastend zijn. In ruil krijgt u wel veel voldoening. Wie deelgenoot is bij het levenseinde, kan vaak écht iets betekenen en écht een verschil maken voor mensen.

Vrijwilliger in het Infopunt Levenseinde

De vrijwilligers in het Infopunt Levenseinde informeren burgers met vragen rond beslissingen bij het levenseinde. Dit gebeurt altijd in duo met een collega vrijwilliger en onder begeleiding van een medewerker van het Netwerk. U ontvangt de mensen en

  • Luistert naar hun vragen, hun verhalen en hun bezorgdheden.

  • Geeft informatie en begeleidt hen bij het neerschrijven van hun wensen in een wilsverklaring.

  • Verwijst voor vragen van medische aard door naar de (huis)arts.

  • Helpt hen op het juiste spoor wanneer ze het gevoel hebben bij hun zorgverstrekkers niet terecht te kunnen.

Vrijwilliger worden

Omdat werken als vrijwilliger niet vrijblijvend is, voorzien we een selectieprocedure voor kandidaat vrijwilligers. Neem gerust met ons contact op voor meer informatie. De eerste stap is altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Ook voor ons is vrijwilligerswerk niet vrijblijvend. We bieden u een tof team van vrijwilligers en een aangename, actieve vrijwilligerswerking. Er is een maandelijkse vergadering waarin we ondermeer ook een stevige ondersteuning bieden in de vorm van intervisie of vorming.

Getuigenissen

Een verhaal zegt meer dan woorden. Zeker in de palliatieve zorgverlening kunnen we daar oprecht van getuigen. Daarom laten we een aantal vrijwilligers zelf aan het woord. We hopen dat je minstens wat inspiratie vindt in hun verhaal, hun engagement, hun passie.

'De dankbaarheid, vriendschap gaf me steeds opnieuw de nodige energie om verder langs te blijven komen, ondanks de soms schrijnende situatie. Ik leerde dat hoe meer respect je aan de dag legt voor de palliatieve man/vrouw, hoe meer ruimte er komt voor een fijn gesprek, soms heel diepgaand. Maar vaak was er ook ruimte voor humor, voor plezier, voor ontspanning.'

Lees de volledige getuigenis van Veerle

 

'Een vrouw die je begroet en zegt: 'Ik wacht op jouw bezoek zoals een kind op Sinterklaas', dat zijn dingen die deugd doen en blijven hangen.'

Lees de volledige getuigenis van Rita